Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Định danh hài cốt, một bước tiến đột phá trong công tác giám định ADN của ngành Công an

Giám định ADN ti thể là phân tích và so sánh trình tự nucleotit của ADN ti thể trong mẫu vật sinh học hoặc trong các cá thể người khác nhau để tìm ra mỗi liên quan giữa chúng trong các vụ án hình sự, dân sự và xác định tung tích nạn nhân, truy tìm hài cốt. Đây là một lĩnh vực giám  định đã được triển khai tại Viện Khoa học hình sự từ nhiều năm trước đây, là kết quả chuyển giao từ Viện Khoa học hình sự các nước Đức, Úc, Mỹ … cho Viện Khoa học hình sự Việt Nam. Hàng năm, góp phần giám  định  nhiều vụ cho điều tra, phá án, nhận dạng nạn nhân trong thảm hoạ và định danh hài cốt liệt sĩ. Trong khuôn khổ bài báo, chúng tôi nêu sơ lược về xét nghiệm ADN ti thể như sau:
      Ti thể (mitochondria) là một bào quan quan trọng của tế bào, có dạng hình gậy hoặc hình hạt nằm trong nguyên sinh chất của tế bào. Ti thể có vai trò quan trọng trong việc tạo năng lượng để phục vụ cho mọi hoạt động sống của tế bào. Số lượng ti thể trong các loại tế bào  không cố định có thể từ 200 - 300 hoặc nhiều hơn phụ thuộc vào loại tế bào.
       Hệ gen ti thể là một cấu trúc tạo bởi ADN hai sợi khép kín tạo thành vòng tròn, định vị trong ti thể.
      Trình tự nucleotit của gen ti thể thường ổn định qua một thời gian dài trong lịch sử tiến hóa và sự khác biệt trình tự của gen ti thể giữa các thành viên có quan hệ di truyền theo dòng mẹ là hiếm.
     ở người, ADN ti thể có chứa trình tự ADN riêng đặc trưng cho các cá thể trong một nhóm cá thể có nguồn gốc theo dòng mẹ và vì vậy nó được sử dụng cho mục đích giám định hình sự truy nguyên theo nhóm.  
Chi tiết : 
http://giamdinhgen.vn/vi/ac5a55/dinh-danh-hai-cot-mot-buoc-tien-dot-pha-trong-cong-tac-giam-dinh-adn-cua-nganh-cong-an.html

0 nhận xét

Đăng nhận xét