Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Giám định hài cốt liệt sĩ

I. THỦ TỤC

     - Thân nhân liệt sỹ mang mẫu xương trực tiếp đến Viện khoa học hình sự.
     - Điền thông tin vào giấy xin xét nghiệm ADN từ mẫu hài cốt và mẫu so sánh
     - Nộp lệ phí giám định.
     - Lấu mẫu của thân nhân (mẫu máu).

II. HƯỚNG DẪN THU MẪU HÀI CỐT

A. Mẫu hài cốt:
  - Lấy 1 -2 răng còn nguyên vẹn của bộ hài cốt, nếu không còn răng thì:
  - Lấy các mẩu xương còn lại của bộ hài cốt như xương đùi, cánh tay, bả vai...,  nguyên vẹn và cứng chắc nhất (kích thước tối thiểu 3cm x 3cm).

     Sau khi nhận kết quả giám định, thân nhân sẽ nhận lại mẫu xương răng còn lại,  cả mẫu xương răng sau khi giám định.
chi tiết :  http://giamdinhgen.vn/vi/ac68a23/giam-dinh-hai-cot-liet-si.html

0 nhận xét

Đăng nhận xét