Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

CÓ DUỖI CÓ CO

(Họa NVbài”Khi anh ấy ốm” của Đỗ Đình Tuân)

Có duỗi thì rồi cũng có co
Hát cười sao khỏi được cơn ho?
Ho dù rát cổ bao người hộ...
Hát đến hụt hơi mấy kẻ cho...
Đào Mận rủ rê buồn chẳng "hát"
Cúc Hồng gạ gẫm mệt không "hò"
Ốm qua vài buổi xong lại dậy
Thày Dự,thày Tuân có thấy lo…?

                        Nhân Hưng,ngày 23-3-2014

                                       Tạ Anh Ngôi                     

0 nhận xét

Đăng nhận xét