Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

VÕ NGUYÊN GIÁP

Sáng tác:Đỗ Đình Tuân-Do tác giả tự trình bày
Nhân Hưng 14h35,ngày 24-10-2013
Camera & Giới thiệu:Tạ Anh Ngôi 

0 nhận xét

Đăng nhận xét