Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

VIDEO LỄ TRUY ĐIỆU CỐ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TẠI THỊ TRẤN NAM SÁCH

Thị trấn Nam Sách,ngày 12-10-
Camera&giới thiệu:Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét