Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

VIDEO LỄ TRUY ĐIỆU ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TẠI THỊ TRẤN NAM SÁCH(3)

Thị trấn Nam Sách,ngày 12-10-2013
Camera & Giới thiệu:Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét