Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

VẪN CÒN HĂNG

Thu ghé vào Tuân-Tuân sứt răng
Cùng cười hết cỡ để khoe chăng?
Cụ chồng thất thập còn say máu
Thanh Dạ,Anh Ngôi có sánh bằng?(!)

                          Nhân Hưng 14h30 ngày 25-10-2013
                                              Tạ Anh Ngôi


0 nhận xét

Đăng nhận xét