Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

TỰ BIÊN TỰ DIỄN

(Kim Thư tự trình bày bản nhạc chị sáng tác

Nhân Hưng,ngày 24-10-2013
Camera & Giới thiệu:Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét