Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

TIẾC THƯƠNG BÁC LẮM BÁC ƠI!

(Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Tượng vàng bia đá đời ghi*
Tướng tài dũng lược chấn uy một thời
Đức nhân như ngọc sáng trời
Càng vùi càng dập càng ngời long lanh
Cao như núi vững như thành
Luyện trong lửa nước trí thành kim cương
Mưu sâu kế lạ phi thường
Thắng hai đế quốc mười phương phục tài
Bao lần đá nát vàng phai
Hiếu trung giữ trọn không sai tấc lòng
Đại nhân-Đại trí-Đại hùng
Bác là biểu tượng non sông giống nòi*
Tiếc thương Bác lắm,Bác ơi!

                   Nhân Hưng,2h15 ngày 05-10-2013
                                 Tạ Anh Ngôi

*Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chính phủ hoàng gia Anh
bình chọn là một trong những tướng tài kiệt xuất nhất suốt từ
cổ chí kim và được đúc tượng bằng vàng lưu lại cho hậu thế.

0 nhận xét

Đăng nhận xét