Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

LỄ TRUY ĐIỆU ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIAP TẠI THỊ TRẤN NAM SÁCH (PART2)

Thị trấn Nam Sách,ngày12-10-2013
Camera&Giới thiệu:Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét