Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

LA ĐÀ QUẢ RỰC RỠ HOA

Mượt mà quả  rực rỡ hoa
Sung sai chiu chít la đà ngoài sân
Vườn Ngôi đang độ vườn xuân
Khế cho quả chín mười phần ngọt thơm
Lộc vừng buông dải vàng ươm
Ông chài úp cá bằng nơm đầu ghềnh
Súng hoa xòe cánh bồng bềnh
Quỳnh hoa trổ búp hữu tình biết bao?
Túc ra quả trĩu ngọt ngào
Hoa dâm Bụt cũng điểm vào…ái ân!
Vườn Ngôi dư lộc thừa xuân…

Hỏi vườn ông Dạ,ông Tuân thế nào?
La đà cây quả vườn xuân
Sung sai chiu chít ngài sân
Súng hoa xòe cánh bồng bềnh
Ông chài úp cá bên ghềnh bằng nơm
Lộc vừng buông dải vàng ươm
Lại thêm cành túc quả ươm dạt dào
Nụ dâm Bụt hữu tình sao
Quỳnh hoa trỏ búp điểm vào thêm xuân
Hoa khế tim tím thanh tân
Khế chùm chíu chít mười phần sạch ngon
Đôi bầu sung đậu chon von
Hỏi ông Tuân,Dạ có mòn mắt không?

Nhân Hưng,ngày 17-10-2013
Bài &Ảnh Tạ Anh Ngôi0 nhận xét

Đăng nhận xét