Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

GIẤC MỘNG NAM KHA

Đã từng phiêu dạt lãng du
Chân trời cuối đất mịt mù cánh chim
Thế mà đành phải lặng im
Để xa lánh tục đi tìm Xuât Đâu*
Tới nơi tràn ngập phép màu
Không còn lo sợ vui cầu Từ Bi
Bỏ qua ÁI NỘ SÂN SI
Lên đường Chánh Giác rũ đi bụi trần
Nam Kha giấc mộng phù vân
Tỉnh ra phú quí trước sân đã lìa…

                             Nhân Hưng,ngày 30-10-2013
                                            Tạ Anh Ngôi

Xuất Đâu:Đâu Xuất(Trời Đâu Xuất)

0 nhận xét

Đăng nhận xét