Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

EM ĐI VỀ PHÍA...

Thơ:Vũ Thị Song Thu (Tác giả tự trình bày) 
Nhân Hưng 5h40 ngày 25-10-2013
Camera & Giới thiệu:Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét