Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

CHẢ NHƯ

Sáng ra vườn tập dưỡng sinh
Cúc vàng cúc trắng rung rinh vẫy chào
Hồng nhung cành thấp cành cao
Ngọc lan trắng muốt ngạt ngào dâng hương
Chiều nằm đọc báo ngoài vườn
Giữa ngàn hoa thấy tâm hồn nhẹ thênh
Nắng vàng thả giọt lung linh
Bóng cây nghiêng xuống hữu tình ấp ôm…

Chả như Thanh Dạ gày còm
Đã lười vận động lại còn đa(…)?

                     Nhân Hưng,ngày 01-10-2013
                                    Tạ Anh Ngôi  

0 nhận xét

Đăng nhận xét