Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

(Viết nhân ngày đại tướng tạ thế 4-10-2013)

Đại Nhân-Đại trí -Đại anh hùng
Đại tướng tài ba-Đại hiếu trung
Uy chấn đại danh vang thế giới
Bách niên đại thọ, thác ung dung.

                    Nhân Hưng,2h40 ngày 05-10-2013
                                       Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét