Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

XIN EM MẤY QUẢ



XIN EM MẤY QUẢ
(Họa nguyên vận bài:”Vú sữa vườn em”của Thu Lan)

Qua đường tiện lối rẽ vào xem
Thấy quả trên cây giống của em
Tròn mọng trắng ngà da chửa nhẽo
Đẫy căng hồng ngọc núm chưa mềm
Hương thơm dìu dịu vua còn thích
Vị ngọt lâng lâng chúa cũng thèm
Bóp bóp vê vê anh chẳng nỡ
Xin em mấy quả để dành xem!

               Nhân Hưng,ngày 18-2-2000
                           Tạ Anh Ngôi

VÚ SỮA VƯỜN EM
                Thu Lan

Vườn quả ai vào mượn cớ xem
Ấy là vú sữa trời cho em
Da căng hồng mọng hương thơm lựng
Ruột chín trắng tinh vị dịu mềm
Chút chít ngọt ngào khi khoái cảm
Vân vê nhè nhẹ lúc ưa thèm
Ai đòi ăn vội nào đâu dễ
Vú sữa vườn em chỉ ngắm xem!

0 nhận xét

Đăng nhận xét