Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

TRÌNH DIỄN GIÁ ĐỒNG

Giá đồng do Thanh đồng Trần Thị  Tươi &Cung văn,Nghệ sỹ ưu tú:Văn Chương
cùng dàn nhạc dân tộc nhà hát Chèo thể hiện tại điện Thiên Linh Tự thôn Sơn Trung
xã Yên Sơn,huyện Quốc Oai,Thành phố Hà Nội,ngày 22-9-2013

Sơn Trung,ngày 22-9-2013
Camera &Giới thiệu:Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét