Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

THANH TỊNH PHÁP THÂN PHẬT

Nhân Hưng,ngày 7-9-2013
Sưu tầm và giới thiệu:Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét