Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

RÉT NÀNG BÂN


Cái ngày anh mới gặp em
Em cười ủ nỗi khát thèm trong anh

Mâng mâng hoa bưởi,hoa chanh
Gió xuân bổi hổi lượn quanh mà tình
Vấn vương một nét son xinh
Hình như trời xúi chúng mình kết đôi?

Xa nhau có mấy năm trời
Gặp anh em lạ như người đâu đâu
Đã đành trầu chửa bén cau
Đã đành nước chảy sông sâu vô tình!(*)

Trúc xanh vò võ một mình
Rét nàng Bân buốt sân đình tháng Ba!

                       Nhân Hưng,ngày 05-3-2013
                                       Tạ Anh Ngôi
(*) Rút dao chém nước,nước càng chảy
      Nâng chén tiêu sầu,sầu lại thêm
                              (Lý Bạch)

  0 nhận xét

Đăng nhận xét