Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

NHẠI THU

TRĂNG THU mờ gió MAY
SƯƠNG THU LẠNH LÁ BAY
Nước THU bừng lên sáng
Tình THU Tuân có SAY?

                    Nhân Hưng,ngày,18-9-2013
                                  Tạ Anh Ngôi   
 

0 nhận xét

Đăng nhận xét