Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

MÚA ẤN ĐỘ

Màn múa hát chào mừng lễ chứng giải vàng-Trao kỷ niệm chương giao lưu
quốc tế diễn xướng văn hóa dân gian:Việt-Trung tại bản đền Thiên Linh Tự
của các cháu nhi đồng xã Yên Sơn,huyên Quốc Oai,TP Hà Nội


Yên Sơn,ngày 22-9-2013
Camera và giới thiệu:Tạ Anh Ngôi 

0 nhận xét

Đăng nhận xét