Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

MÚA HỒ LÔ

Màn múa "Hồ Lô"do cac cháu mẫu giáo xã Yên Sơn,huyện Quốc Oai,
TP Hà Nội trình diễn mừng bản đềnThiên Linh Tự 10 năm ngày thành lập

Yên Sơn,ngày 22-9-2013
Camera &Giới thiệu:Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét