Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

MÚA ĐÊM HỘI TRĂNG TRÒN

Màn múa "Đêm hội trăng tròn"do các cháu thiếu nhi thôn Sơn Trung,
xã Yên Sơn,huyện Quốc Oai,TP Hà Nội trình diễn tại "Lễ chứng giải vàng
Trao kỷ niệm chương giao lưu quốc tế diễn xướng VHDG Việt -Trung

Yên Sơn,ngày 22-9-2013
Camera &Giới thiệu:Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét