Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

GIỌT TRĂNG THU

Đêm Thu từng giọt mơ màng
Trăng rơi khe khẽ xuống bàn tay tôi
Long lanh trong mắt em cười
Vàng ươm nong kén,vàng tươi trái hồng
Vằng căng hạt lúa trên đồng
Vàng luênh loáng nước mặt dòng sông quê
Chùm cam vàng mọng bên hè
Cúc nhà ai đã vàng nhòe dưới trăng?

Đêm ngồi nhấm vị Thu sang  
Ngời trong đáy cốc trăng vàng cười duyên

                                  Nhân Hưng,tháng 9-2006
                                               Tạ Anh Ngôi 

0 nhận xét

Đăng nhận xét