Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

CHIÊM BAO

Tại vì em nhận yêu tôi 
Làm tôi bổi hổi bồi hồi suốt đêm
Bao nhiêu vất vả lo phiền
Tôi mang đổ hết vào miền chiêm bao

Bây giờ em ở nơi nao
Để tôi đờ đẫn đêm nào cũng… mê!

                        Nhân Hưng,ngày 17-9-2013
                                     Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét