Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

BÂNG QUƠ

Xuân qua Hạ cũng qua mùa
Thu về nắng trải gió lùa mong manh
Giọt Đông ngọn cỏ long lanh
Bâng khuâng thuyền chiếc cắm ghềnh… đợi ai?

                              Bắc Giang,ngày 3-9-2013
                                         Tạ Anh Ngôi    

0 nhận xét

Đăng nhận xét