Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

ĐẤT QUÊ

Đất quê chẳng kể ly phân
Thênh thênh chân bước tần ngần người qua
Đất quê từ thuở ông cha
Trải bao bão táp mưa sa nhọc nhằn
Vươn lên từ những khó khăn
Cây ngô chẳng phụ đất cằn sinh sôi
Chắt chiu hạt nước mồ côi
Nuôi cho cây lúa đâm chồi mẩy bông
Đất nghèo chẳng chịu nằm không
Ấp iu hạt thóc,ủ vồng khoai lang

Đất quê giờ hóa nên vàng
Để nghèo mơ ước,để sang phụ tình
Ngẩn ngơ bông lúa quê mình!

                      Nhân Hưng,ngày 24-3-2009
                                   Tạ Anh Ngôi
            (Rút từ tập:”Cánh Đồng Vàng”NXB-VHDT)

0 nhận xét

Đăng nhận xét