Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

MƯA NGÂU

MƯA NGÂU

Chợt khóc
Chợt cười
Đấy là niêm vui
Nỗi buồn gặp mặt

Chợt mưa
Chợt tạnh
Đấy là nước mắt
Đấy là mưa Ngâu

Một năm chờ nhau
Một ngày gặp mặt
Nỗi buồn từ đâu!
Niềm vui từ đâu!

Tháng Bảy gặp nhau
Ngưu Lang-Chức nữ
Niềm vui gặp gỡ
Khóc.Thành mưa Ngâu!

Nhân Hưng,ngày 27-7-1994
                Tạ Anh Ngôi 

0 nhận xét

Đăng nhận xét