Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

KHÓE MẮT

 Từ ngày em đến nhà chơi
Đánh rơi khóe mắt làm tôi bàng hoàng
Tim tôi loạn nhịp xốn xang
Tôi như người uống rượu ngang… quá liều !

                            Nhân Hưng,ngày 19-8-2013
                                           Tạ Anh ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét