Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

ĐÊM TRĂNG


Chị Hằng trũng mắt thức thâu đêm
Để dệt ngàn hoa trắng trước thềm
Tác tác nai con kêu lạc mẹ
Rừng sâu  “chót bóp” bạn chim tìm.

                       Tây Ninh,tháng 11-1968
                                 Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét