Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

CHỢT LO

Hôm qua bạn đến rủ chơi xa
Vợ lại xung phong ở giữ nhà
Nước ngọt,bia lon đà sắm đủ
Chợt lo…ai giữ vợ thay ta ?(!)

                   Nhân Hưng,ngày 20-8-2013
                                Tạ Anh ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét