Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

ĐŨA TRE TÂM SỰ

Chung thủy suốt đời đũa chúng tôi
Tre già chải chuốt sống thành đôi
Gắp xêu quấy đảo trong lòng chảo
Xào nấu xông pha tận đáy nồi
Chẳng ngại nóng đầu khi lửa cháy
Không kinh rát ruột lúc dầu sôi
Sang hèn ai cũng yêu tôi cả
Vua chúa nâng niu đến cuối đời

                      Nhân Hưng,ngày 8-3-2004
                                    Tạ Anh ngôi


0 nhận xét

Đăng nhận xét