Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

TRANH QUAN CÔNG

Bao năm người mến với dân yêu
Là mốt chơi xưa lại mỹ miều
Tết đến mua về treo trước cửa
Xuân sang sắm lấy dán trên kèo
Râu dài mặt đỏ an thần phật
Mắt xếch đao to trấn cọp beo
Chả phải dân ta mà kính trọng
Gương người trung liệt giúp dân nghèo.

                     Nhân hưng,ngày 31-7-2013
                                 Tạ Anh ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét