Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

TIẾNG HÁT CHÈO

(Tặng:Hà Thị Thủy&Dương Văn Tranh)
Mê mẩn lòng ta tiếng hát chèo
Từ ngày còn bé tẻo tèo teo
Tình thư hạ vị *bâng khuâng nhớ
Chúc cẩm hồi văn* rộn rã theo
Làn thảm,Đường trường* lời thống thiết
Tò vò,Sa lệch* nhạc vang reo
Đêm xuân tiếng trống vang giòn giã
Mê mẩn lòng ta tiếng hát chèo

                    Nhân Hưng ngày 30-7-2013
                                  Tạ Anh Ngôi

(*):Những làn điệu hát chèo

0 nhận xét

Đăng nhận xét