Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

The Voice - Giọng Hát Việt 2013 - Vòng giấu mặt

The Voice - Giọng Hát Việt 2013 Video Vòng giấu mặt 

 

FULL Giọng Hát Việt 2013 - Tập 1 - Vòng giấu mặt (19/5/2013)FULL Giọng Hát Việt 2013 - Tập 2 - Vòng giấu mặt (25/5/2013)


FULL Giọng Hát Việt 2013 - Tập 3 - Vòng giấu mặt (9/6/2013)


FULL Giọng Hát Việt 2013 - Tập 4 - Vòng giấu mặt (16/06/2013)


FULL Giọng Hát Việt 2013 - Tập 5 - Vòng giấu mặt (23/06/2013)Tin tức và video mơi nhất luôn được cập nhập tại:  The Voice - Giọng Hát Việt 2013

0 nhận xét

Đăng nhận xét