Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

ĐONG(Kính tặng các mẹ liệt sỹ)
Mẹ lấy trăng non làm đấu
Để đong nỗi nhớ đêm đêm
Kể từ đêm nghe tin con nằm xuống
Tính đến nay đã mười mấy ngàn đêm?

Mỗi vạch cột là một lần trăng khuyết
Mấy trăm lần dao cứa vào tim
Mẹ hỏi trăng,trăng nào có biết
Mẹ hỏi gió,gió trốn chạy vào đêm!

Mẹ ước ao dù một lần duy nhất
Được thấy con nằm ở nơi nào
Được đong con bằng tiểu sành quê mẹ
Được ru con thay tiếng gió gào !

                      Nhân Hưng,ngày 24-7-2013
                                    Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét