Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

NÓI VỚI ANH

(Kính tặng các chị vợ liệt sỹ)
Cố đi cho hêt cuộc đời
“Thắt lưng ba vận” nói cười như không
Bao lần xay trấu đêm Đông
Em hai mươi tuổi lửa lòng sục sôi
Thóc bồ xay,giã hết rồi
Một đêm vườn đã cuốc tơi mấy lần!
Anh đi gian khổ trăm phần
Ở nhà em cũng mấy lần khổ theo?
Đêm nằm nghe tiếng quân reo
Thấy anh đội mũ tai bèo về chơi
Ôm anh tàn mộng,anh ơi!
Tỉnh ra nhìn ánh mặt trời mà đau !

                Nhân hưng,ngày 15-7-2007
                              Tạ Anh Ngôi
          (Rút trong tập:”Bến Chờ”NXB-VHDT)

0 nhận xét

Đăng nhận xét