Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

LÃO

(Họa bát vĩ bài"Nếp sống nhà lão"của TD)

Nhà lão dọn cơm chẳng thấy CÀ
Thế mà lão bảo khác người TA
Hay đi ghẹo gái chân sưng GÚT
Chỉ thích cặp bồ khó bảo LÀ...
Đêm đến ra vườn làm mấy QUẢ
Sáng ra lên phố bẻ vài HOA
Hàng ngày sinh hoạt y như TRẺ
Gặp lão không ai bảo lão GIÀ!!!

                  Nhân Hưng,ngày 6-7-2013
                              Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét