Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

LẲNG LƠ

(Họa nguyên đề y vận bài:"Lẳng Lơ"của Vũ Nam)

Vừa mới giao lưu với bạn thơ
Về nhà ăn ngủ đã lờ ngờ!
Ban ngày đi lắm còn êm dịu
Đến tối nằm buồn lại ước mơ!
Hết trách trời cao làm phận hẩm
Lại kêu đất thấp để tình hờ
Đời người mấy chốc qua thời trẻ
Sống thật sợ gì tiếng lẳng lơ?(!)

    Nhân Hưng,ngày 9-7-2013
              Tạ Anh Ngôi

Phụ chép bài:"LẲNG LƠ"của Vũ Nam


             LẲNG LƠ
                      (Ngũ độ thanh)
      Bỗng chợt vương sầu bởi khách thơ
      Đường thi xướng hoạ giỏi không ngờ
      Câu từ sáng sủa tình êm dịu
      Ý tưởng cao vời nghĩa mộng mơ
      Trót lỡ trần gian vùi phận hẩm
      Đành vui cõi ảo đón duyên hờ.
      Thương người thục nữ còn tươi trẻ
      Mãi chịu bên đời tiếng lẳng lơ.

                               Vũ Nam
              Chi hội thơ Đường TP Hải Phòng

0 nhận xét

Đăng nhận xét