Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

KIỀU Ở THANH LÂU

(Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da)
Mây Hàng* che phủ đỉnh non Hàng
Chẳng chịu thua Oanh* mới phụ chàng
Là thắm* vừa buông dòng nước biếc
Tóc xanh đã mặc mối tình ngang*
Tuyết trinh bùn vấy thân nhơ bẩn
Hiếu nghĩa ngọc nhườngđức quí sang
Vỏ lựu* mượn màuqua bể khổ
Thịt da tan nát xót thay nàng !

                  Nhân hưng ngày 8-3-2001
                            Tạ Anh Ngôi

  (*) :Những điển tích trong Truyện Kiều  (Nguyễn Du)   

0 nhận xét

Đăng nhận xét