Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

KHÔNG CHỒNG

Không chồng cực lắm bạn hay không?
Ôm gối đêm đêm tưởng tượng…chồng!
Nửa chiếu,nửa giường thao thức tủi
Một mình,một bóng mỏi mòn trông
Má đào biếng phấn đang phai sắc
Môi thắm lười son đã nhạt hồng
Nhà dột khó leo đành chịu dột
Không chồng ngán phận GÁI LÔNG BÔNG!!!

                                 Nhân Hưng,ngày 13-3-2003
                                                Tạ Anh Ngôi
                            (Rút từ tập:”Bến Chờ”NXB-VHDT)
                                            

0 nhận xét

Đăng nhận xét