Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

CHƠI BÓNG BÀNAnh lắc phía phía này lại phía kia
Tiến lùi em đỡ không ngần ngại
Mỗi ngày một trận ta cùng chơi
Khoái!!!                 

                      
                       Nhân hưng,ngày 03-7-2013
                                    Tạ Anh Ngôi
                                            

0 nhận xét

Đăng nhận xét