Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

CHỊ NGÔI NHẢY VAN

Chị Ngôi nhảy van:Phốc-Tơ-Rốt
Thanh Dạ ngồi xem chắc rất ngốt
Ba bác nhạc công càng lắc lư
Đỗ Tuân,Song Thu lên cơn sốt !?

Nhân hưng,ngày 15-7-2013
Bài:Tạ Anh Ngôi-Ảnh :Hồng Nga

0 nhận xét

Đăng nhận xét