Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

THƯƠNG NHỚ HỮU TRUNGHữu Trung ơi!Hữu Trung ơi!
Sao em vội vã về nơi Niết Bàn
Vợi con gửi lại trần gian
Nhớ thương em chịu muôn vàn đớn đau
Bạn bè trên dưới trước sau
Ai ai đều cũng nguyện cầu cho em
Thế mà em vội qui tiên
Để anh em ở ba miền xót xa
Từ nay biền biệt cách xa!!!

                 Nhân hưng,ngày 21-6-2013
                                 Tạ Anh Ngôi 

0 nhận xét

Đăng nhận xét