Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

THĂNG ĐỒNG

 Dẫu không duyên vợ duyên chồng
Cũng tình lá thắm tơ hồng chiều nay
Em nằm ngây ngất men say
Ngời ngời ánh mắt hây hây má hồng
Anh như người mới thăng đồng
Mết mê vụng dại trong vòng tay…em!

                        Nhân Hưng,ngày 1-6-2013
                                     Tạ Anh Ngôi


0 nhận xét

Đăng nhận xét