Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

SUY NGHĨ MIÊN MAN“Các vua Hùng đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cố công giữ nước”
Lời Bác dặn ngày trước
Vẫn tươi nguyên trên bia đá đền Hùng

Hôm nay bão trên biển đông
Sóng dữ tràn qua các đảo
Thế hệ các em tôi
Ai đứng canh trời trong bão?

Tin về một bà lão
Bị cháu giết vì mấy chục nghìn
Một thằng trai không điên
Hiếp trẻ con và giết đứa trẻ khác
Điềm nhiên
Tông ngồng chạy trên phố

Chuyện bố giết con,con giết bố
Chuyện những đứa vô lương tâm
Bỏ con thơ xuống sông
Tẩm xăng đốt chết vợ…

Một đêm mất ngủ
Suy nghĩ miên man
Và sợ!!!
          
          Nhân Hưng,ngày 01-7-2013
                        Tạ Ang Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét