Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

GỐC SUNG NHÀ TÔI

(Họa bài:Cây sung của Đỗ Đình Tuân)

Nhà tôi cũng có gốc sung
Quả sai ríu rít nhìn không thấy già
Sum suê cành lá là rà
Quả xanh chấm muối cắn là thấy ngon
Mấy cô mấy cậu măng non
Thèm me,thèm sấu lại còn thèm sung.

                Nhân Hưng,ngày 2-6-2013
                            Tạ Anh Ngôi
                      

0 nhận xét

Đăng nhận xét