Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

GIÁ ĐỪNGEm trao tôi một nụ cười
Để tôi ngơ ngẩn một đời gió mưa
Giá như đừng có ngày xưa
Đừng qua chiều ấy đò thưa…giá đừng…

                 Côn Sơn,ngày 30-5-2013
                           Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét