Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

BẢY MỐT CHƯA QUÈ


(Tặng T D...)
Bảy mốt chưa què* vẫn được yên
Cụ mừng thượng thọ chén triền miên
Sáng đi tầm quất cho nguôi nhớ
Tố đến bia ôm để giải nghiền
Gặp gỡ hân hoan nơi phố xá
Giao lưu vui thú chốn điền viên
Trong ngoài ai cũng mừng cho cụ
Bảy mốt chưa què vẫn được yên

                  Nhân Hưng,ngày 17-6-2013
                                Tạ Anh Ngôi

*Thành ngữ Việt Nam:Bảy mốt chưa què chớ khoe làm tốt

0 nhận xét

Đăng nhận xét