Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

jo hyun jae
Name: 조현재 / Jo Hyun-jae (Jo Hyeon-jae)
Date of Birth: May 9, 1980
Height: 181cm
Weight: 65kg
Blood type: A
Education: Myungji University, Dangook University
Profession: Actor 


0 nhận xét

Đăng nhận xét